המגדל צמחי מרפא שונים בלא להרחיק ביניהם, האם עבר על איסור כלאים?

מהם סוגי הכלאים האסורים עפ"י ההלכה ומה ההבדל בין הדינים שלהם?

מהי הסיבה העיקרית של איסור הכלאים מן התורה?

האם ההרחקה הנדרשת בשלב הזריעה בין סוגי זרעים שונים מוגבלת דווקא לצמחי מאכל?

תאריך: 
02/11/09 ט"ו חשון התש"ע
x

Audio Playlist