דילוג לתוכן העיקרי

"בתולת הים", האמנם לפי חז"ל קיים במציאות יצור כזה?

האם קשור למה שכינו חז"ל "סירונית" שחציו דג וחציו אשה?

מה ההשפעות של מציאות כזו לגבי דינים שונים בהגדרת אדם, למשל לגבי טומאת יולדת?

האם מדובר באותם פעמים שחכמי ישראל מתכוונים להעביר לנו מוסר השכל באמצעות סיפורי אגדה?