הנוהגים להעמיד חופה לפני השקיעה - מומלץ או בעייתי?

ערכו הכתובה ומעשה הקנין לפני השקיעה, האם יצאו ידי חובת קידושין למרות שמעשה הקידושין בפועל גלש לאחר השקיעה?

מתי מתחילים למנות שבעת ימי המשתה, האם לאחר הקידושין שנעשו לפני השקיעה או לאחר שבע ברכות שנאמרו רק לאחר צאת הכוכבים?

אכלו ביום השביעי לנישואים סעודה שלישית שנמשכה למוצאי שבת, האם יברכו שבע ברכות אם אין פנים חדשות והרי יצאה השבת שהיא "פנים חדשות" לדעתם?

תאריך: 
11/06/09 י"ט סיון התשס"ט
x

Audio Playlist