חתן שנמנע מלשמח את אשתו בשנה הראשונה לנישואיהם, האם חייב מלקות?

מצוות עשה על החתן לשמח את אשתו שנה ראשונה, האם הינו מוזהר אישית בלאו שחייבים עליו מלקות או שאזהרה זו לשלטונות שלא ימנעו ממנו מצב זה?

האם יש סתירה בדברי הרמב"ם בהלכות מלכים בנושא המלחמות שהדרישה משתמעת כלפי השלטונות בניגוד לכאורה לניסוחו בספר המצוות?

האם ישנן מצוות נוספות שהן לדעת הרמב"ם בבחינת חובה למרות שלא נמנו במנין מצוות עשה?

תאריך: 
02/06/09 י' סיון התשס"ט
x

Audio Playlist