ברכות הארוסין והנישואין הנאמרות באמצעות רמקול, האם השומעים יוצאים ידי חובה?

מה הסיבה העקרונית לשיטת הפוסלים יציאת ידי חובה בשמיעת ברכות באמצעות רמקול ?
בנסיבות של החתונות בימינו מה עדיף ברכות באמצעות רמקול או שלא באמצעות מכשיר הגברה ואז יצא שכרו בהפסדו שכן עוצמת הרעש באולם תפריע למהלך עריכת החופה?
כיצד יצאו ידי חובת שמיעת קריאת תורה מתפללי בית הכנסת הגדול באלכסנדריה שהוזקקו לראות נפנוף הסודר של החזן ולא שמעו היטב קריאת התורה?
תאריך: 
27/05/09 ד' סיון התשס"ט
x

Audio Playlist