האם מותר להחזיק פסלונים בצורת אדם לצרכי נוי?

באלו תנאים נאסרה עשיית צורת האדם והאם איסור זה הינו מן התורה?
האם מותר לקנות בובות בצורת אדם מושלמת לשעשועי התינוקות או רק לאחר פגימת אחד מאיבריה של הבובה?
כיצד יש להתייחס לפסלים דמויי אישים גדולים המוצגים לראווה ברחבי אירופה כשהם עירומים?

תאריך: 
19/05/09 כ"ה אייר התשס"ט
x

Audio Playlist