דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בימי ספירת העומר לקנות אביזרים חדשים המחייבים ברכת שהחיינו?

מדוע הרמב"ם לא הזכיר את מנהגי האבלות בימים אלו למרות שמקורן בימי הגאונים?

מהיכן נוצר הרקע לאיסורים לקניית אביזרים חדשים או רכישת דירה וכד' למרות שלא נזכרו לא בשו"ע ואף לא במשנה ברורה?

האם יש זהות במנהגי מיעוט השמחה כולל שלא לברך שהחיינו בין ימי בין המצרים לבין ימי הספירה?