דילוג לתוכן העיקרי

מהי רמת החיוב של הנשים בקריאת המגילה?

לדעת הפוסקים שרמת החיוב של הנשים שונה מרמת חיוב של הגברים, האם נוסח ברכתן ישתנה עקב כך?

האם מחייב שתגענה לבית הכנסת או שהגברים יקראו להם בבית המגילה כשהיא כתובה בשפה שהן מבינות?

לדעת הפוסקים שרמת החיוב של הנשים שווה לרמת חיוב של הגברים,האם אשה יכולה לקרוא המגילה ואפילו בציבור?