כובאנה או עוגה, האם עיסתה חייבת בהפרשת חלה?

האם יש לעשות הבחנה בין עוגות מסוימות שאולי לא תתחייב עיסתן בחלה?

מהו המבחן הקובע לחיוב העיסה בחלה, האם תלוי בהרכב העיסה או באופן היצירה שלה (אפיה או בישול או משולב)?

באלו נסיבות לא יהיו מיני מאפה חייבים בהפרשת חלה למרות שמקורן בדגנים?

תאריך: 
23/02/09 כ"ט שבט התשס"ט
x

Audio Playlist