הטוען שהינו כהן אך אינו מוכר ככזה, האם רשאי לעלות ראשון לס"ת?

האם בימינו ניתן להסתפק בהצהרתו של מי שאינו מוחזק ככהן או שיש לדרוש ממנו עדות תומכת לכך?
באלו תנאים יתחייב אדם זה בכל האיסורים החלים על כהנים ולמרות זאת לא יחשב ככהן לכל דבר?
האם יש לסמוך על מנהג בכל מקרה גם אם מקורו בטעות?

תאריך: 
18/02/09 כ"ד שבט התשס"ט
x

Audio Playlist