דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לכהן לצאת מבית אבלים ע"מ להמנע מחובת נשיאת כפיים?

מהו מקור הפסק של מרן השו"ע שכהן אבל יצא מבית הכנסת טרם שיכריזו "כהנים", למרות שלא נזכר בפסקי הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש?
האם חכמי תימן סמכו ידיהם לגמרי על פסקו זה של מרן השו"ע, ומה היו תגובותיהם?
מה כוחו של מנהג לעקור חיוב עשה מן התורה למרות שלא נזכר בתלמוד ובמיוחד לאור התמיהות הרבות שהינו מעלה?