דילוג לתוכן העיקרי

האם חייב אדם לנהוג אבילות בפני קרובו האבל על אחד מקרוביו שנסתלק מן העולם?

עד איזה רמת קרבה קיימת חובה זו, האם גם כאשר הנפטר הינו גיסו או בן אשתו מנישואים קודמים?
כיצד ינהג בתספורת אם חייב בכל מילי דאבל רק בפניהם?
האם יש כח במנהג שפשט כיום לבטל הלכה מפורשת בתלמוד לחייב במילי דאבל באותה שעה שיושב עם האבלים?