מהי תכיפות הבדיקה של מזוזה בכניסה לבית משותף, האם דינה כמזוזת היחיד או כמזוזת הרבים?

האם תבדק פעמיים בשבע שנים כמזוזת היחיד או פעמיים ביובל שנים כדין מזוזת הרבים?

מהו גדר "רבים" שנתכוונו חכמי ישראל בחובת בדיקת המזוזה, האם יש הבדל בין ציבור לאוסף של יחידים?

מדוע בחו"ל לא התקינו מזוזות בשערי חצרות למרות החובה ההלכתית?

תאריך: 
14/01/09 י"ח טבת התשס"ט
x

Audio Playlist