הגיע זמן הדלקת נרות חנוכה - האם יש לדחות שעור תורה מפני מצוות ההדלקה?

כיצד מתיישב עם החינוך לקיום מצוות במיוחד כאשר היא מתוחמת בזמן מוגבל?
מדוע לאור ההתחשבות בדיעות פוסקים שונים, אין חשים לדעת הרמב"ם שלאחר הזמן אין להדליק וברכתה לבטלה?
מה המשמעות החינוכית של הדלקה בזמן המועדף כמצוה מן המובחר דווקא בשעת בין השמשות?

תאריך: 
23/12/08 כ"ו כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist