דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בשבת להחזיר תכולה של כרית לעטיפתה הנאטמת באמצעות רוכסן?

מהו בסיס האיסור של מילוי מוכין לכר, גזרה שמא יתפור(דרבנן) או בגלל איסור תיקון כלי (דאורייתא)?

מה ההבדל ,אם כן, בין איסור מילוי מוכין לכתחילה לבין ההיתר להחזיר המוכין שנפלו?

היש הבדל בדין כשמדובר באופני אטימה שונים,כמו למשל: כרית גומי המתנפחת ע"י אויר?