דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לצרף לתבשיל בשרי בצלים שנחתכו ע"י סכין חלבית נקיה?

האם מותר לאכול דגים בחלב למרות שנתבשלו בכלי בשרי נקי?

היש לחשוש שהטעם החלבי הבלוע בסכין ("נותן טעם") עבר לבצלים מחמת חריפותם ויאסרו לתבשיל בשרי?

היש הבדל בדין בצל שנחתך ע"י סכין שחתך בה מקודם צלי לאסרו בתבשיל חלבי?