האם מותר לברך הגויים בימי אידיהם?

האם זה תלוי במיקומו של הגוי, בשוק או בבית או שמפני דרכי שלום יש לברכם בכל מקרה?

האם דווקא "שלום" אסור לומר אך ברכות אחרות (חג שמח וכד') יתכן שיש מקום להקל?

האם ישתנה הדין, כאשר מדובר במוסלמים שהינם גויים שאינם עובדי ע"ז?

תאריך: 
10/12/08 י"ג כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist