דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להשכיר דירה לגוי העובד ע"ז?

היש הבדל בדין כאשר יעד ההשכרה הינו לצרכי איחסון ולא למגורים?

ומה דינו של המוסלמי, האם יותר להשכיר לו מפני שמייחד ה' או שיש לחשוש משפיכות דמים שחשודים עליה?

ומה דינו של יהודי מחלל שבת, באילו תנאים יהיה מותר להשכיר לו דירה?