כיצד לנהוג בברכת "דיין האמת" בשבת ויו"ט? היש לברך אותה גם בשלב הקריעה לאחר השבת?

מה המאפיינים של ברכה זו, הניתן לדמותה לצידוק הדין או לכל סוגי הברכות שכן אין בה מרכיב תחנון וכד'?

האם יש לקרוע במוצ"ש למרות שאין זה "שעת חימום"?

היש הבדל בדין קרוב משפחה לבין מי שעמד במקום בשעת יציאת נשמה?

תאריך: 
16/11/08 י"ח חשון התשס"ט
x

Audio Playlist