דילוג לתוכן העיקרי

מה נשתנתה ברכת הלבנה מיתר ברכות השבח?

האם ברכת הלבנה או קידוש הלבנה?

מדוע בברכת החמה מסתפקים בברכת "עושה בראשית" למרות שגם במקרה זה מדובר בהשלמה מחזורית של החמה?

מה רצו חכמי ישראל לשדר לנו באמצעות התוכן העשיר שלה ובדין היחודי שלה לברכה דוקא מעומד? [אמונה-תקוה]