של מי הבעלות על פרות אילן שענפיו נוטים לשדה חברו?

האם הבעלות על הפרות נקבעת לפי מיקום השורשים או הענפים?

כנ"ל לגבי שורשי אילן שנתפשטו ואף הזיקו בשדה חברו, למי הבעלות והאם ניתן להשוות הדינים לשאלתנו?

האם שאלה זו רלוונטית לגבי שנת השמיטה שבה מחויב בעל האילן להפקיר פרותיו?

תאריך: 
13/08/08 י"ב אב התשס"ח
x

Audio Playlist