האם מותר לעוברים ושבים ליטול פרות הנושרים מאילנות הנטועים בחצרות פרטיים ונופם נוטה לרשות הרבים?

מתי ובאלו תנאים נחשבים פרות אלו הפקר ויהיו פטורים גם מתרו"מ?

האם הדין תלוי בסוג הפרות ומדוע?

האם השאלה הזו אינה רלוונטית לשנת השמיטה שהרי כל הפרות ואפילו בגינות הן הפקר?

תאריך: 
12/08/08 י"א אב התשס"ח
x

Audio Playlist