האם מותר למחוק שם ה' מהקלטות?

האם השמעה חוזרת אין בה איסור אמירת שם ה' לשוא? האם הקלטה חוזרת ע"ג הקלטה קודמת יש בה משום מוחק שם ה'?

האם האיסור למחוק שם ה' מתייחס דווקא לסוג הכתב המרובע שבלשון הקודש ולא לכתב המעוגל?

מה מעמד שם ה' בלועזית ( "god" - באנגלית או "אללה" -בערבית) לאיסור מחיקה ולחיוב עונש בגין "לא תקלל"?

תגיות: 
תאריך: 
07/07/08 ד' תמוז התשס"ח
x

Audio Playlist