הנחה על תשלום במזומן לעומת פריסה לתשלומים - האם יש לחשוש לאיסור רבית בכל מקרה?

האם יש הבדל בין נסיבות של תשלומי שכירות לתשלומים בגין ארועי מכר?

האם קבלת אחריות אבסולוטית ע"י השוכר לנכס יחשב כבעלות למרות שמדובר בעסקת שכירות?

האם ישנה עסקה של קבלת כספים לתקופה מסוימת שאינה גוררת אתה איסור רבית?

תאריך: 
06/07/08 ג' תמוז התשס"ח
x

Audio Playlist