האם דבש מלכות מותר באכילה?

ידוע הכלל שכל היוצא מן הטמא-טמא! האם כולל גם דבש מלכות?

האם ישנם הבדלים בין דבש דבורים לדבש מלכות שיש להתחשב בהם לצרכי הפסיקה?

מה עם חלקי איברים של דבורים המצויים לפעמים בדבש, האם יש להחמיר ולאסור הדבש?

האם מותר לבטל איסור דרבנן לכתחילה?

תגיות: 
תאריך: 
16/06/08 י"ג סיון התשס"ח
x

Audio Playlist