טעה בפרשה בקריאת התורה - האם יחזור מתחילת הפרשה הנכונה בברכה?

מה משמעות של ברכות התורה-הניתן להשוותן לברכת הנהנין שצריך לחזור ולברך אם ברך על פרי ונפל מידו?

היש להפעיל בנסיבות אלו את הכלל: 'סב"ל-ספק ברכות להקל'?

היחזור מתחילת פרשה למרות שמדובר באותו פסוק:' וידבר ה' אל משה'?

תאריך: 
12/06/08 ט' סיון התשס"ח
x

Audio Playlist