דילוג לתוכן העיקרי

האם ניתן לדרוש חזרה מתנות שניתנו עקב ביטול שידוכין?

האם נותן מתנה יכול להתחרט ולדרוש חזרה המתנה מהמקבל בגלל שהעליב אותו?
האם דיני הקנין המקובלים במקח וממכר חלים גם בתחום המתנות?
מתי ובאילו נסיבות ניתן להגדיר מתן מתנה בטעות?