נטל חתיכת בשר מתוך הרוטב בשבת - האם יתחייב משום בורר?

עד להיכן ניתן למתוח את גבולות איסור בורר בשבת?

מה ההסבר להיתר העקרוני המובא בגמרא ובדברי הפוסקים (הרמב"ם והשו"ע) לקניבת הירק ביום הכיפורים?

מהי ההגדרה של תערובת? האם עצמות הדג מעורבים בבשר או גרעיני האבטיח מעורבים בבשר האבטיח?

האם יותר לפלות בגדים מכינים האחוזות בהם ואולי יש לאסור מטעם בורר?

תגיות: 
תאריך: 
19/05/08 י"ד אייר התשס"ח
x

Audio Playlist