כשנתברר שמלון לא הוכשר כיאות לפסח – האם ישנה עילה לביטול ההזמנה?

אם ישנה עילה נוספת לתביעת דמי בדיקת החמץ?

האם זה תלוי בתנאים ביניהם תוך הפעלת הכלל: "כל תנאי שבממון קיים"?

האם יהיה הדין זהה גם לגבי עיסקת שכירות בית?

תאריך: 
30/03/08 כ"ג אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist