כיצד משתלבת השכרות והליצנות עם ההודאה לה' על הישועה ביום הפורים?

היש לבטל את המופע הקרוי "רב פורים" או "פורים רב" הנהוג בישיבות?

מה המשמעות הנכונה יותר של "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" ?

תגיות: 
תאריך: 
23/03/08 ט"ז אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist