האם ישנה אפשרות של חיוב קריאת המגילה בשני ימי הפורים?

האם ישנו מצב של פטור מקריאת המגילה ? "פרוז / מוקף בן יומו" – מהו המועד הקובע ? האם דיני מוקף בן יומו זהים לדיני המקדימים לקרות המגילה ביום י"ד ? הערה: מצוות משלוח מנות – לא בפירות שביעית!

תאריך: 
18/03/08 י"א אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist