נמנמו או נרדמו בסעודת ליל הסדר-האם מותר לחזור ולאכול מהאפיקומן?

האם קיים הבדל בין נמנום לבין תרדמה? היש הבדל בדין בין אכילת קרבן פסח לבין אפיקומן-מצה?

האם השינה יוצרת היסח הדעת והפסק בדיני ברכות?

תגיות: 
תאריך: 
18/02/08 י"ב אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist