האם יוצאים ידי חובה במצה שלא הופרשו ממנה תרומות ומעשרות?

האם ישתנה הדין כשמדובר במצה מחיטים או קמח הגזולים? האם הדין קשור לכלל: "מצוה הבאה בעבירה"?

תאריך: 
22/01/08 י"ד שבט התשס"ח
x

Audio Playlist