האם עיסוק ברפואה ע"י כהן דוחה איסור טומאה למת?

היש הבדל בין לימוד רפואה על נפטר גוי לבין נפטר יהודי?

האם איסור טומאה למת לכהן נדחה בנסיבות מסוימות? מת מצוה וכיו"ב?

האם ישנם הבדלים בדין, בין מצבי דחק למצבי לכתחילה?

האם ניתן לכתחילה ללמוד טכנאות מכשירים רפואיים ע"מ להפעילם בבית חולים?

תגיות: 
תאריך: 
10/01/08 ב' שבט התשס"ח
x

Audio Playlist