האם חובה בשבת לנגב הכוס לפני יציקת מים מן המיחם?

האם ישנו דין בישול ברסיסי הנוזל אשר בכוס?
האם יחול, במקרה זה, הכלל: "פסיק רישיה..." או יגבר הכלל:" ...דלא אכפת ליה"?

תגיות: 
תאריך: 
03/01/08 כ"ה טבת התשס"ח
x

Audio Playlist