המכה את חברו על מנת להפרישו מאיסור - האם יתחייב בנזקין שנגרמו למוכה?

מה הדין במקרה שעשה זאת ע"מ להציל את אב מידי בנו המכה?

האם הדין ישתנה כשנגרמו נזקי בושת ולאו דווקא חבלה גופנית?

תאריך: 
01/01/08 כ"ב טבת התשס"ח
x

Audio Playlist