מי סופג, עפ"י דין תורה, ההפסדים במטלטלין שנגרמו בעטיו של "כח עליון"?

האם ישתנה הדין לעומת הפסדים בנדל"ן? אם כן, מהן הסיבות לשינוי הדין?

תאריך: 
26/12/07 ט"ז טבת התשס"ח
x

Audio Playlist