האם שינוי יעוד הפרות משפיע על חובת הפרשת תרו"מ?

כולל התייחסות לשינוי היעוד ע"י היהודי לעומת מחשבתו הראשונית של הגוי (בעל הכרם)

תאריך: 
01/11/07 כ' חשון התשס"ח
x

Audio Playlist