ענבים ליין שנרכשו מגוי - האם טעונים הפרשת תרומות ומעשרות?

תאריך: 
31/10/07 י"ט חשון התשס"ח
x

Audio Playlist