איסור סיכון עצמי וסיכון הזולת בהלכה - הרב רצון ערוסי

שאלות
1.       האם מותר לאדם להניס עצמו לכלל סכנה לצורך פרנסה? ומה הדין לצורך הנאה (כגון טיול)?
2.       מה גדר של להכניס עצמו לכלל סכנה?
3.       האם אדם מצווה או שמא מותר או אסור לסכן עצמו לצורך הצלה של חברו? כגון להיכנס לים סוער להציל את חברו
4.       האם אדם מצווה לנהוג באורח חיים בריא או שהוא רשאי לנהוג באורח חיים נהנתני
5.       מדוע אדם לא אחראי על גופו, כלומר מדוע יש איסור לאדם לאבד עצמו לדעת
6.       כתב רבינו בפרק ב' מהלכות רוצח שהורג עצמו לדעת חייב מיתה בידי שמיים – הכיצד?
פרסמו שבברזיל 2 מתנדבים בניסוי קליני של חיסון לקורונה נפטרו. האם מותר לאדם להתנדב לניסוי קליני כזה מסכן חיים?
8 אם אסור לשבות רעב, האם שביתת הרעב של נתן שרנסקי כדי לקבל אישור עלייה לארץ מבריה"מ, היתה עבירה?
בתור מתנחל שאיננו נייד כמו רבים כאן ביהודה ושומרון, ללא טרמפים שיעשו לנו את הטובה לקחת אותנו למקומות חפצנו היינו בצרות. איך אפשר לאסור לקחת טרמפיסטים?
תשובה: 
1 כתבה התורה, דברים, כד, טו, בדין שכר העובד: "ביומי תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא, ואיליו הוא נושא את נפשו. ולא יקרא עליך אל ה' והיה בך חטא". ודרשו בגמ', ב"מ, קיד, א, "מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר את עצמו למיתה, לא על שכרו". וכן תרגום אונקלוס, "הוא מסר נפשיה", ותרגום רס"ג, "ועליו כבר סיכן בנפשו". וכתב הר"ינ קאפח על זה, "הביא על עצמו בסכנה, עלה באילן ונפשא משאות כבדים, נוב"ת, יו"ד, י. אסור לעסוק בציד לשם צידה יש בו סכנות, רק אם הוא עני, מותר לו לסכן עצמו בשביל פרנסתו.
2 כל שיש למעלה מ 10% חשש סכנה, שזה יצא מגדר מיעוט המצי.
3 האדם מצווה להציל זולתו. השבת אבידת החיים ולא תעמוד על דם רעך. אבל אינו מותר לסכן חייו למען זולתו, וחיי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי אחר, יש מי שמתיר בספק סכנה שמציל את חברו שנתון בסכנה ודאית.
4 האדם צריך לנהוג באורח חיים בריא, מותר לנהוג באורח חיים נהנתני, אבל לא בנוהג קבוע, ויזהר האדם שלא ישחית אישיותו ומידותיו ולא גופו.
5 כי נפשו היא של ה' והיא ניתנה לו לחיים, לא למוות.
6 מיתה בידי שמים אינה קיצרו חיי האדם בעולם הזה, אלא פגיעה בנפשו האלוקית ושאינה בדרגת כרת.
7 ניסויים שנעשים במדינות מתקדמות ואשר מקפידות על כללי חוקי הניסויים בבני אדם, מותר. למרות הסיכון ובד"כ מנסים בבני אדם חולים.
8 אמת. אסור לשבות רעב. אבל כדי להינצל מסיביר, שהוא מרשם למוות, מותר לשבות רעב.
9 יש לתאם מראש עם חברים. אין מה לעשות. זוהי סכנה. כבר היו דברים מעולם. לכן אין לאסוף טרמפיסטים בלתי מוכרים, רק מוכרים.

 

תאריך: 
29/10/20 י"א חשון התשפ"א
x

Audio Playlist