שו''ת הלכה למעשה ליום הכיפורים - הרב רצון ערוסי

שאלות
1. האם ביום כיפור מומלץ להתפלל תפיחה אחת? במידה וכן היכן לומר וידוי?
2. שציבור הרוצה לצמצם את זמן התפילה בגלל הנגיף, מה סדר התפילה המומלץ? אלו קטעי תפילה עדיף לומר בציבור ואלו ביחיד?
3. במידה ותותר תפילה בבית הכנסת ביום כיפור בהיקף מוגבל של מתפללים, האם נכון יותר להתפלל במרחב הפתוח או ביחיד? מה דין אדם שהוא בקבוצת סיכון?
4. אדם חולה קורונה שברוך ה׳ התאושש וביום כיפור יעברו מספר ימים שאין לו חום או תסמינים אחרים. כיצד עליו לנהוג לגבי הצום?
5. מה דין רחיצת ידים וחיטוי ידים ביום כיפור לאור הנחיות משרד הבריאות?
6. ציבור הרוצה לקיים מספר מניינים (לאור ריבוי המתפללים), האם ניתן להקדים תפילת נעילה או שעדיף להתפללה ביחיד?
7. האם לפי רבינו יש ענין שהיחיד יכוון זמן תפילתו לתפילת הציבור?
8. האם ביום כיפור יש להימנע מלמסור דברים בין בני הזוג כבימי נידתה של האשה? האם יש הבדל בין ליל כיפור ליום כיפור?
9. מה הן ההנחיות לפי רבנו למי ששוהה בבידוד ואין לו תסמינים, האם יצום כרגיל?
10. מה הן ההנחיות לפי רבנו למי שחולה קורונה ויש לו תסמינים, האם יצום כרגיל?
11. מה הן ההנחיות לפי רבנו למי שחולה קורונה ואין לו תסמינים, האם יצום כרגיל?
12. חולה קורונה או חולה אחר שלא צם וחייב לאכול, האם יקדש? אם כן, מה הנוסח?
13. עלי לקחת תרופה, אנטיביוטיקה במשך שבוע רצוף, מה אעשה בכיפור?
14. אדם שחש בכאבי ראש, האם יכול לקחת טיפות אופטלגין נוזלי, שהם מרות ביותר?
15. האם מותר להשתמש בדאודורנט ביום הכיפורים? יש כמה סוגים: יש ספריי, יש כדור מסתובב עם נוזל, ויש גוש ג'ל שנמרח על הגוף. מה מותר? 
16. האם מותר להשתמש באלכוג'ל ביום הכיפורים? 
17. האם מותר לנטול ידיים בברכה ביום הכיפורים, על אף שלפי רבנו אסור? מכיון שיש חובה לשמור על היגיינה במיוחד בימים אלה, האם אפשר "לנצל את ההזדמנות" (לדוגמא לאחר יציאה מבית הכסא) ולברך? 
18. מה הן ההנחיות לפי רבנו לתפילות השנה? בדומה למה שהנחה הרב בראש השנה בנוגע לקיצור התפילה / פיוטים וכיו"ב?
19. האם אדם שרגיש או יודע בעצמו שיקשה עליו להתפלל בחום מחוץ לבית הכנסת זמן רב, ובצום, האם עדיף שיתפלל ביחיד? 
20. האם צריך לעמוד בעת אמירת "אבינו מלכנו"?
21. האם חלוקה של ציבור בבית כנסת קטן, חלק מן המתפללים ישהו בבית הכנסת למטה, וחלק בעזרת הנשים למעלה האם מצטרפים למניין?
22. האם מי שלא צם יכול לעלות לתורה ביום הכיפורים?
23. מהו הזמן שבו צריך להתפלל תפילת נעילה? 
24. האם מותר לחמם אוכל ביום הכיפורים לילדים על פלטה כבויה שלאחר מכן תידלק כמו בשבת?
25. יש מעדות המזרח שמבשלים חבושים בציפורן, ואז החבוש מקבל ריח עז של ציפורן, ועוטפים אותו ומברכים עליו במהלך יום הכיפורים כדי להשקיט את הנפש ולהרבות בברכות כדי להגיע למאה ברכות. מה הברכה על פי רבנו? האם עצי בשמים כדין המריח ציפורן?
26. אם לוי רוצה לקנות את הפטרת יונה במנחה של יוהכ"פ, ואין כהן בבית הכנסת, ומוכרים את העליות, ואינו יודע מי יקנה ראשון ושני, מה האפשרויות העומדות בפניו?
27 מה לעשות היום בתקופת הקורונה במקום ללכת למקווה גברים?
 
תשובות
1 לא. בשחרית, מוסף, מנחה ונעילה, שתי תפילות ושני וידויים.
2 לומר מעט סליחות, אם בכלל. בלילה, רק לך אלי תשוקתי, יראים שלחוני, כל נדרי ובלי השכבות, ובלי סליחות, ובלי כתר מלכות. וביום סדר העבודה כן, סליחות רק סדר הרחמים בדילוג.
3 מומלץ במרחב הפתוח בקפסולות של עשרים עשרים. אנשים בקבוצות סיכון שיתפללו בבית יחידים.
4 ישאל את הרופא המשפחתי ואח"כ ישאל את הרב.
5 יש לנהוג כן ואין איסור בדבר.
6 אין להקדים תפילת נעילה ומי שאינו  יכול, שיתפלל יחיד.
7 כן.
8 מותר, רק שלא יגע בה.
9  צום כרגיל, ואם התחיל להרגיש בתסמינים, במיוחד קשיי נשימה ישתה פחות מכשיעור 40 סמ"ק כל חמש דקות. אם יש לו שיעול חזק ומשמעותי, וקשיי נשימה, שלא יצום.
10 יש להיוועץ עם הרופא המשפחתי, ובאופן עקרוני אם יש לו חום, וחולשה משמעותית, וקשיי נשימה, שלא יצום כלל.
11 א. חוות דעת הרופא המשפחתי, כי לפעמים יש מחלות רקע.
ב. אם אין חוו"ד, שיצום, ואם הרגיש חולשה, ישתה לשיעורים.
12. לפי מארי, יקדש, ואיני יודע הנוסח, אבל לענ"ד אחרי בקשת המחילה, לא יקדש.
13 אם הם בקפסולות, אין בעיה לבלעם, ואם אינם בקפסולות, יבלעם עם קצת מים, כדאי לשים טעם מר במים.
14 רק אם הכאב ראש משמעותי מאוד.
15 מותרים כל הנ"ל, רק למי שיש לו ריח רע, והוא סובל, וסביבתו סובלים ממנו.
16 כן. אין זו סוכת תענוג.
17 נט"י לצורך ניקיון, ובמיוחד לצורכי בריאות – מותר, אבל אין לברך.
18 תפילות לחש וחזרה ווידויים חובה, וכן קריאת התורה וההפטרה. שאר הסליחות רשות, וניתן לדלג ולקצר, הכל בהתאם לנסיבות של כל ציבור  מתפללים, אם מקיימים שני מניינים או לא. בלילה רק לך אלי תשוקתי, יראים שלחוני וכל נדרי, וברכת שהחיינו, בלי השכבות כלל, בלי כתר מלכות, בלי סליחות, וביום, סדר העבודה ולא יותר.מנחה, נעילה, בלי פיוטים. ערבית.
19 כן. עדיף שיתפלל יחיד בביתו, אבל שיתפלל בחן ,בנעימה ובהכנעה, כאילו היה מתפלל בציבור וכל התפילה.
20 אני נוהג לעמוד.
21 במקום הש"ץ יש צורך בעשרה וכשיש עשרה, הרי כל השומעים אותו בעזרה או במבואה של בית כנסת, דינם כמתפללים בציבור.
22 לפי שיטתי כן, יש מונים.
23 כשהחמה בראש האילנות כחצי שעה לפני השקיעה.
24 כן.
25 עצי בשמים, בל אין ראוי לעשות כן, כי הוא מחזיק פרי בידו, ואפשר שייכשל באכילה.
26 אם שני ישראלים יקראו ראשון ושני, לוי יוכל לקום בשלישי ובמפטיר.
27 לשים 9 קבין מים במקלחת. לפתוח טוש שהמים יזרמו, במשך כ 3 דקות. יעלה לו במקום טבילה.
 
תאריך: 
25/09/20 ז' תשרי התשפ"א
x

Audio Playlist