שו"ת הלכה למעשה של ראש השנה שחל ביום שבת - הרב רצון ערוסי

שאלות:

 1.        מה דין סעודה שלישית בשבת זו של ראש השנה?
 2.        מתי ניתן לערוך שולחן בליל יום טוב שני שחל במוצאי שבת – האם בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים (ללא ביצוע מלאכות האסורות בשבת)
 3.        האם התוקע יכול לכסות את פתחו הרחב של השופר (החלק שאינו צמוד לפיו) בפיסת בד - בגלל נגיף הקורונה?
 4.        אדם השוהה בבידוד – אלו תקיעות עליו לשמוע – מיושב או מעומד?
 5.        מתי נכון יותר לאכילת את הסימנים – לפני הסעודה, בתוך הסעודה או לאחר הסעודה?
 6.        האם יש לנטול ידים בגין טבילת תפוח בדבש (והאם בברכה)?
 7.        כשמתפללים תפילה אחת בתפילת מוסף – כיצד על היחיד לנהוג בסיום הקדושה באמירת "ובכן"?
 8.        האם מותר ביום טוב של ראש השנה (שלא חל בשבת) לחבר פלטה או מכשיר חשמלי לשקע חשמל בשעה שהוא מנותק ע"י שעון שבת?

 

שאלות השקפתיות

 1.        מדוע ראש השנה כיום הדין לא מוזכר בתורה אלא רק בדברי חז"ל?
 2.    כיצד אדם מצווה לחגוג ביום בו דנים אותו?
 3.    כיצד היחס בין ראש השנה כיום הדין לבין "לרגעים תבחננו"?
 4.    מדוע נקבע ראש השנה כיום הדין אם חתימת הדין מתבצעת ביום כיפור?
 5.    כיצד רבינו היה מתייחס לאכילת הסימנים?
 6.    מדוע התורה קבעה חג ביום בו אנו לא יודעים מראש מתי הוא יחול (בזמן שקידשו את החודש על פי עדים)?

תשובות

1 לפי מנהגנו, יאכל בזמן מנחה קטנה אבל יאכל מעט, אבל כשיעור פת, כזית, או כביצה.

 1. רק עם צאת הכוכבים.
 2. כן. אע"פ שהקול נהיה עמום, יוצאים ידי חובה, כי אין זה קול הברה.
 3. רק שלושה קולות, לא במוסף, ובמשך כל היום יכול לשמען.
 4. רצוי בזמן הג'עהל שזה חינוכי מאוד, או אחרי ברכת המזון.
 5. אין לברך, ברוב המקרים הדבש סמיך ולפי מארי אין דרך לטבל תפוח בדבש, ורק ברה"ש, לנוהגים כן.
 6. במוסף של רה"ש ושל יוה"כ, אבל הש"ץ מוציא גם את היודעים, ולכן ישמע את הש"ץ ויענה אמן, כי גם הש"ץ אומר ובכן מכח מנהג.
 7. לענ"ד לא, אין לתקוע תקע בשבת או ביו"ט לשקע שמחובר לבניין, גם כשהחשמל מנוטרל, ואין להוציא תקע כזה, בגלל בניין וסתירה.
 8. הוא נמסר בקבלה, כי אם היה נכתב במפורש, היו טועים שרק ברה"ש נידונים והרי נידונים כל השנה "לרגעים תבחננו".
 9. כי הדין ברה"ש אינו עונש והרתעה, אלא חסד אלקי שנבדוק עצמנו ונשפר עמדתנו כדי שנזכה בדין.
 10. ההשגחה היא לרגעים תבחננו, ורה"ש הוא יום הדין שנועד לעורר אותנו שנשוב בתשובה ונזכה בדין.
 11. כיון שכל הדין של רה"ש הוא נועד שנשוב ונשפר עצמנו ונזכה בדין ולכן עד יוה"כ יכולים אנו ליהנות מחסד זה.
 12. עניין להמונים, ועלול להתקרב לניחוש.
 13. מאחר והדין ברה"שה וא חסד אלקי, שנשוב ונזכה בדין, הרי בכוונה, אין ה' דן בחסד זה, עד שביה"ד מקדש את החודש, ומביא לידי ביטוי את עקרון ההתחדשות שיש בתורתנו, כי תורתנו אינה תורת נקם וענישה אלא תורת חיים ותשובה.
תאריך: 
18/09/20 כ"ט אלול התש"פ
x

Audio Playlist