דילוג לתוכן העיקרי

האם אפשר לבטל מתנה או לדרוש חזרתה לאחר שנתנה למקבל כדין