האם יש חיוב לקבוע מזוזות בבתי חולים בארץ או בחו''ל?

x

Audio Playlist