האם מי שספר ואמר היום לג בעומר יצא ידי חובה או לא?

x

Audio Playlist