תפיסת ממון בהלכה במקרה של נזק שהוא בבחינת גרמא בנזיקין

x

Audio Playlist