דילוג לתוכן העיקרי

הלכות פסח מצוות ההגדה - סיפור יציאת מצרים

מקורות: גמרא פסחים. רמב"ם הל' חמץ ומצה ושו"ת בענייני הפסח.