התייחסות רוחנית למגיפת הקורונה

התייחסות רוחנית למגפת הקורונה – הרב רצון ערוסי שליט"א

להתייחס הגותית אמונית לעניין הזה של המגפה, אחיי ורעיי אין אנו יכולים להיכנס לכבשונו של בורא עולם, אבל מצווים אנחנו וחייבים אנחנו בתור עם אמוני כיחידים ובוודאי כעם, נחפשה דרכנו ונחקרה, הברכות והקללות יש לנו בפרשת כי תבא ובחוקתי, ובדרך אגב במדרש תמני "מאור האפלה" המפורסם ברבים, והוא מדבר על שנת תש"פ של שנה של עינויים והוא חיי לפני מאות שנים הוא מדבר על שנת תש"פ שנה שיהיה בה דברים קשים ורעים וייסורים ואין צל של ספק שאנחנו צריכים לפשפש במעשינו על מה עשה הקב"ה עניין זה אין ספק האנושות הלכה ודהרה מכוח החכמה שהקב"ה נתן לבני אדם, הקב"ה נתן לנו חכמה מחכמתו ואנחנו מגיעים להישגים אדירים בתחום הרפואה בתחום הטכנולוגיה בתחום חקר החלל באיזה תחום לא, כל העולם הפך להיות כפר גלובלי קטן באמצעות אותה חכמה שהקב"ה הקנה לנו. דע עקה, עינינו רואות ולא זר בני אדם כבר הפכו להיות בוטחים בעצמם ודחקו את האמונה כאילו כל החכמה הזאת לא באה מאיתו יתברך אלא מאתנו, צאו וראו איזה ויכוחים יש לנו בתוכנו בחברה הישראלית היהודית איזה ויכוחים בינינו, אנחנו שומעים אחים יקרים שהם רוצים לקבוע סולם ערכים כל אחד לפי מה שהוא חושב או מרגיש, כלומר הוא קבל את השכל מאת האלוהים וזוהי מתנה יקרה מאוד מאוד, ה' נתן לנו מתנה עוד יותר יקרה זוהי התורה זהו הוויז האלוהי ובשני הכלים האלה, השכל שה' נתן לנו וגם חכמת הקודש שה' נתן לנו בתורה שהיא קובעת לנו את סולם הערכים, נוכל כיחידים וכאומה להיות מלאכיים ולהתקדש ולזכות לחיי העולם הבא ולהפוך את העולם הזה לעולם של פרוסדור עם סייעתא דשמיא וסילוק מרעין בישין, ונתתי גשמכם בעיתם וכל כיוצא בזה שזה הבטחה לרבים לא הבטחה לפרטים, והנה בעוונותינו המרובים כל אחד ואחד בוטח בעצמו קובע לעצמו את סולם הערכים, מתנקשים בוויכוחים בין הערכים אינני רוצה להיכנס לפירוט על מנת לא להיכנס לקיטרוג בשעה הזאת אבל בוודאי בוודאי יש לנו גם שנאת חינם תהומית כל אחד מסתכל מנוקדת ראות אגואיסטית או סקטוריאלית כן ואיננו מוכן לוותר בשום פנים ואופן. אז הקב"ה הביא טלטלה גדולה מאוד מאוד לאנושות בכללותה, אני כבר שומע היום שיש כאלה שמהרהרים בקול ואומרים "מי הוא האדם", יש מי שברא את האדם יש מי שברא את כל העולם כולו, האדם מתגלה באפסותו למרות העוצמה האדירה שה' נתן לו. הוא כלום, הוא יצור בלתי נחזה, אין המדענים יודעים מי הוא ומה הוא, אין המדענים יודעים להדביר אותו, ותראו כיצד מפיל חללים, אין זו אלא 'יתוש קטן קדמני תחילה' כלומר הקב"ה זכור את האדם, בראתי אותך אחרון הברואים וראשון להם מבחינת הייעוד. ברגע שאתה הפכת "משל כבהמות נדמו" אז אפילו יתוש קטן קודם לך, הוא יכול להיות עוצמתי ויפיל אותך ואין חייך חיים. 

לא עוד, אלא מורי ורבותי אין לי צל של ספק שהמגפה הנוראה הזאת תגרום להעצמת האמונה, אומנם הלוואי בלי, אבל משהי באה היא תגרום למהפכה, לתמורה, להעצמת האמונה. 

אבל יתרה מזו, תראו איך עכשיו אנחנו נאלצים בעל כורחנו להיות יותר ביתיים, להיות יחד עם בנינו, לטפח את המשפחתיות, אנחנו יותר מידי הפכנו להיות אנשים שמתגלגלים באירועים, האבא פה האמא שם, ונוסעים לחוץ לארץ כל מיני הרפתקאות, ילדים עושים מה בא להם, כל אחד לפי מה שהוא מתהווה ואין את הביתיות ואין את המשפחתיות. עכשיו כופים עלינו מן השמיים בלי תחבורה ציבורית, להיות בבית ביום שבת ואפילו ביום חול ולטפח את המשפחתיות והביתיות, להסתכל על האני, מי אני, ולהסתכל על המשפחה כמשפחה ועל הכלל ככלל, מה לנו רבותיי בדברים שיצאו מפי האפיפיור הנוכחי אשר בא ואמר תראו מה זה השבת היהודית בגלל הקורונה, פתאום הוא רואה את ערכה של השבת היהודית, שובתים מכל מלאכה מסתכלים על אני מסתכלים על הכלל על המשפחתיות על הייעוד, הלוואי בלי המכות האלו אבל משאלה באו לפחות נדע איך למנף את עצמנו לייחוד שלנו ולייעוד שלנו כיחידים וכאומה.

שהקב"ה רבותיי, אכן, א' יסלק במהרה ממש במהרה את המגפה הארורה מעלינו ומכל העולם כולו, ישלח רפואה שלמה לכל החולים, אבל יותר מכך יסעינו במעשה רצונו כדי שאכן באמת כולנו נשוב להיות בניו רחומיו ויפרוס עלינו את משמרת השלום והשלמות הרוחנית, ונזכה התשובה השלמה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. 

 
תגיות: 
תאריך: 
21/03/20 כ"ה אדר התש"פ
x

Audio Playlist