דילוג לתוכן העיקרי

קדושת בתי כנסת (=המקדש מעט) בהלכה

מקורות: משניות מגילה, פרק בני העיר, ג, א-ד גמרא, מגילה, כח, א, ואילך הרמב"ם, הל' תפלה