דילוג לתוכן העיקרי

מעשר שני בזמן המקדש ובימינו

מקורות:
משניות מעשר שני
גמרא ר"ה, יד, א, ואילך
הרמב"ם, הלכות מעשר שני